Skip to main content
  • PROJEKT EUM - JAVNE POSTAVITVE

    Univerze so prostori srečevanja ljudi, izmenjave izkušenj in znanja, znanje pa je vrednota, ki bi morala biti dostopna vsakomur. Na univerzah se med seboj povezujejo in dopolnjujejo znanost, umetnost, religija in filozofija.

PRAGA

Svojo zamisel o umetniškem povezovanju evropskih univerz je kipar Gaberi začel uresničevati v začetku novega tisočletja. 19. junija 2000  je pred novo fakulteto za humanistične vede  Karlove univerze v Pragi postavil Praško muzo. Z njo se je ideja sodelovanja in povezovanja evropskih univerz začela širiti.

“Praška muza je s svojo lirično zaobljenostjo, s katero se zdaj ostro in drugje spet nežno zarisuje senca praznega prostora, polnokrvno kiparsko delo.“
― Dr. Damjan Prelovšek, umetnosti zgodovinar, 1999

DUNAJ

Spomladi leta 2001 je sledil Rektorski stol na Tehniški univerzi na Dunaju.

KRAKOV

Novi kampus Jagielonske univerze v Krakovu je leta 2005 dobil skulpturo Most. Ženska figura v gimnastični pozi v obliki mostu nosi idejo "nosilke in povezovalke humanistične misli"
― Dr. Maja Skočir

VILNA

Nad vhodom v univerzitetni botanični vrt je kiparska kompozicija Omega (2007). Pne se z ene strani poti na drugo, v sredini pa je Rodnost, sedeči lik  ženske, ki v sebi nosi novo življenje.

BUDIMŠEŠTA

Bronasta Historica (2013), alegorija človeške zgodovine, ki stoji pred Korvinovo univerzo v Budimpešti, je verjetno najmonumentalnejša manifestacija ideje povezovanja evropskih univerz.